David Sehnal - Tao te ting ve všech překladech do češtiny

David Sehnal, 2012


David Sehnal, žák Oldřicha Krále, ve své disertační práci (knižně 2013) podrobně zanalyzoval všech zhruba 5000 zdrojových slov a jeho český text maximálně reflektuje originál.

Zdroj: is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/104452 - disertační práce je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.


I.

1. Cesta, která se dá považovat za dao, není obyčejná cesta;
2. slovo, které se dalo učinit pojmem, není obyčejným slovem.
3. [Slovem] wu (= nic) označuji počátek nebes a země,
4. [Slovem] you (= něco) označuji matku všech věcí.
5. Proto
6. obyčejné [slovo] nic chci užít, abych ukázal na jeho (počátku nebes a země)
úžasnou dokonalost,
7. obyčejné [slovo] něco chci užít, abych ukázal na její (matky všech věcí) obrysy.
8. Toto obojí (tj. počátek nebes a země i matka všech věcí) má společný původ, ale různě se
nazývá,
9. pospolu jim říkám ‚záhada’.
10. Záhadnější než záhada, brána ke všemu, co je úžasně dokonalé.

II.

1. Když v podnebesí všichni pochopili, že to, co je krásné je krásné, pak [pochopili i]
ošklivé.
2. Když všichni pochopili, že to, co je dobré je dobré, pak [pochopili i] špatné.
3. Něco a nic jedno z druhého vzniká,
4. obtížnější a snazší se vzájemně tvoří,
5. delší a kratší se vzájemně formuje,
6. vyšší a nižší se vzájemně doplňuje,
7. tóny a hlasy vzájemně ladí,
8. před a po jedno za druhým následují.
9. A tak
10. nanejvýš moudří mužové se zabývali tím, že nic nedělali,
11. vychovávali, aniž kázali.
12. Všechny věci vznikaly, a oni k tomu nedávali počáteční impuls.
13. vytvářeli (statky), aniž by si je přivlastňovali,
14. konali, aniž na tom byli závislí.
15. Výsledků bylo dosčaženo, však oni na nich nelpěli.
16. A právě proto, že na nich nelpěli, ony neodcházely.


Ve výstavbě